Velkommen til Skottegårdsskolen i Tårnby Kommune

Vi lærer til livet

 • ikon
  Lillian Meilstrup den 20-04-2018

  Kære forældre

  Vi mangler stadig et par kandidater til skolebestyrelsesarbejdet.

  Skolebestyrelserne består af 7 forældrevalgte repræsentanter, 2 repræsentanter for skolens medarbejdere samt 2 repræsentanter for eleverne. Endvidere kan 1 af Kommunalbestyrelsens medlemmer deltage i Skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsens formand bliver valgt blandt de forældrevalgte repræsentanter.

  Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i møderne uden stemmeret. Forældrerepræsentanterne vælges for en 4-årig periode, mens de øvrige repræsentanter vælges for 1 år.

  Skolebestyrelsens opgaver er blandt andet at føre tilsyn med skolens virksomhed, godkende budgettet inden for de af Kommunalbestyrelsen afstukne rammer. Godkende undervisningsmidlerne samt at fremme skole/hjem samarbejdet.

  Skolebestyrelsen varetager disse opgaver ved at fastsætte principper for hele skolens virksomhed, inden for de rammer Kommunalbestyrelsen har fastlagt

  Du kan stadig nå at skrive dig på opstillingslisten, der ligger på kontoret frem til den 26. April
  smiley

   

 • ikon
  Dorte Vestergren Møller den 01-12-2011
  Hør skolens sang her....